banner
Dr. Trần Thăng Long - Quản lý khu vực TP. HCM
Dr. Vũ Thị Huế - Trưởng khoa truyền nhiễm
Dr. Hà Thị Ngần - Trưởng khoa hậu phẫu lâm sàng
Ths. Bùi Thị Phượng Liên - Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh
Mr. Hoàng Văn Hà - Giám đốc bệnh viện